Voorbereiding secundair

De stap naar het secundair onderwijs is voor velen niet zo vanzelfsprekend. Graag wil de school bij deze belangrijke keuze een handje toesteken en een aantal zaken verduidelijken.
Onze leerlingen krijgen een werkboekje dat samen met de klastitularis wordt ingevuld. Het is de bedoeling om via een stappenplan uiteindelijk te komen tot de juiste studiekeuze. Onze leerlingen maken in de loop van het schooljaar kennis met onze eigen humaniora in de Pontstraat en een technische school. Deze kennismaking bestaat uit een rondleiding en het bijwonen van een aantal lessen.
Tijdens het eerste trimester voorziet het CLB een infoavond voor ouders waarop vooral de verschillende studierichtingen worden verduidelijkt. Bijkomende vragen kunnen eventueel gesteld worden.
De school deelt voor de opendeurdagen van het secundair onderwijs een welbepaalde studiekeuze aan de leerlingen schriftelijk mee. Dit gebeurt aan de hand van de basofiche (=basis-secundair), die zowel besproken wordt met de leerlingen als met de ouders.

Waarop baseren wij ons:
•De mening van de klasleraar. Deze is niet alleen gebaseerd  op resultaten van toetsen en proefwerken, maar is vooral een combinatie van werkhouding, sociale omgang, mogelijkheden, persoonlijke ingesteldheid en resultaten.
•Tal van MDO’s -Multidisciplinair overleg tussen leerkrachten, CLB, de zorgcoördinator en de directie- verspreid over verschillende schooljaren.
•Het leerlingvolgsysteem: van elke leerling bestaat er een individueel dossier op de school waarin observaties regelmatig worden bijgestuurd.

Het spreekt uiteraard voor zich dat het voorstel van de school niet bindend is en dat de ouders samen met hun zoon/dochter de uiteindelijke studiekeuze bepalen.

Print Friendly, PDF & Email