Studie en naschoolse opvang

De geleide avondstudie wordt per graad georganiseerd. Er zijn dan ook drie (lange) studies. Daarenboven zijn er nog twee studies tot 16.05 u., deze worden vooral gebruikt door leerlingen die een broer of zus hebben op de humaniora.
Op BSP hebben we een jarenlange traditie voor het organiseren van studies.

De hoofddoelstelling is dat de leerlingen leren “leren” in een rustige studiesfeer samen met andere klasgenoten onder leiding van een leerkracht die vaste leergewoonten aan onze leerlingen tracht bij te brengen. De studiebegeleiding in de drie studies heeft tot doel de leerlingen te leren hun taken en lessen op een gestructureerde manier aan te pakken.
Daarbij is het van belang dat ze leren:
avondstudie
– welke taken ze al dan niet prioritair moeten behandelen.
– hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.
– de beschikbare tijd efficiënt in te delen.
– de leer- of werkmethode aan te passen aan de opdracht.

Het verlaten van de studie:
Om de studie niet voortdurend te storen, mag deze alleen verlaten worden om 16.05 u. en 16.30 u.
Einde: 17.00 u.
De leerlingen van de eerste graad stoppen om 16.30u en gaan dan naar de opvang bij de kleuters.

Avondopvang:
Na de geleide studie is er nog avondopvang tot 18.00u.

 

Woensdagnamiddagopvang:

 • Lager:
  Elke woensdag is er opvang voorzien van 12.00u. tot 18.00u.
  De leerlingen kunnen eerst hun boterhammen opeten, maar er is eveneens mogelijkheid voor een warme maaltijd.
  Tussen 13.00u en 15.00u zwemmen de leerlingen in het zwembad van het college. Daarna krijgen ze een vieruurtje.
  Om 15.30 u. begint de studie.
  De leerlingen kunnen afgehaald worden om 15.00 u.; 16.00 u.; 17.00 u. en 18.00 u. in de Pontstraat nr.18

 

 • Kleuter:
  Ook  voor de kleuters is er opvang voorzien van 12.00u tot 18.00u. De kleuters eten hun boterhammen op in de kleuterrefter. Er zijn geen warme maaltijden.
  Vanaf 15.00u sluiten ze aan bij de leerlingen van de lagere school.
Print Friendly, PDF & Email