Leren leren

Verwerven van leerstrategieën
“Leren leren” is een attitude die veel aandacht krijgt in onze lagere school. Ook in de humaniora wordt voor deze vaardigheid 1 u./week uitgetrokken. We stellen als algemene regel dat bij onze lessen de kwaliteit primeert op de kwantiteit. Het verwerven van leerstrategieën loopt als een rode draad doorheen ons lesgeven. Samen met de leerkracht wordt besproken hoe bepaalde zaken best worden gestudeerd. Vakoverschrijdend leren de kinderen leertaken zelfstandig aan te pakken. Dit in hoofdzaak door training en door de lesgever die er voortdurend oog voor heeft. Algemene toetsen worden tijdig aangekondigd zodat onze leerlingen leren planmatig te werken op langere termijn. Vanaf het vierde leerjaar hanteren we volgende aanpak:
A-lessen: herhaling van leerstof
B-lessen: voorbereiding op proef
Van het eerste tot het zesde leerjaar wordt er gestreefd naar een groeiende tijdsinvestering.

Huiswerkregeling en schoolagenda
De leerlingen krijgen alle schooldagen huiswerk en lessen, behalve op woensdag; steeds in samenspraak met de leerkracht.Lessen en taken worden meegedeeld via de schoolagenda van de leerlingen. We vragen aan de ouders een dagelijkse controle van de schoolagenda (paraferen + naamtekenen op het einde van een schoolweek).

Print Friendly, PDF & Email