CLB

Men kan op het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) terecht voor informatie, raad of hulp op het vlak van studie en opvoeding, relatie en volwassenwording, gezondheid en lichaamsontwikkeling. Bij problemen worden, indien nodig, zowel ouders als leerlingen deskundig begeleid. De moeilijkheden kunnen zich situeren in het kader van de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar, leermoeilijkheden op school, het kiezen van een studierichting, het verwerven van een adequate studiemethode, studiemotivatie, conflicten met leersituaties, zich ongelukkig voelen …. De samenwerking werd vastgelegd in de bijzondere bepalingen. De planning van de medische onderzoeken wordt bij de aanvang van het schooljaar vastgelegd.
Elke donderdagnamiddag is er een wekelijks overlegmoment met de onthaalmedewerker.

Onze school werkt samen met
VRIJ CLB AALST
Langestraat 12
9300 Aalst
Tel.: 053/78 85 10
Fax: 053/78 55 97
e-mail: info@vclbaalst.be
website: www.vclbaalst.be

De teamleden voor onze school zijn:
onthaalmedewerker: Ingrid Lamin
verpleegkundige: Kristien Van Biesen

Print Friendly, PDF & Email