Schoolreglement

Op de eerste schooldag van september krijgt elke nieuw ingeschreven leerling (de oudste van het gezin) een papieren versie van het schoolreglement.
Hierin wordt naast de wettelijke bepalingen ook de volledige werking van onze school toegelicht, zoals de leefregels, de bijdrage van de ouders, de schoolkalender,…

De ouders tekenen dit reglement voor kennisname en akkoord.

De leerlingen die reeds schoollopen op BSP (de oudste van het gezin) krijgen een verkorte versie. Hierin staan de schoolkalender (punt 16), de bijzondere data (punt 17), de bijdrageregeling (punt 11) en de wijzigingen.

Print Friendly, PDF & Email