Algemeen

• Het Sint-Jozefscollege is een jezuïetencollege met een lange traditie (sinds 1621) van degelijk onderwijs en algemeen menselijke vorming.

• “Studeren vergt de inzet van je hele persoonlijkheid.” Deze woorden van Ignatius indachtig willen we speciaal aandacht hebben voor de ontplooiing en de vorming van de hele persoonlijkheid gestoeld op een christelijke levensvisie.

• Ernstige studie en een voorname en ruime opvoeding gaan hand in hand. Daarom is er naast studeren voldoende plaats voor sport, cultuur, sociale inzet en bezinning.

• Bekommernis gaat uit naar de leerbedreigde leerlingen die door interne differentiatie, remediëring en ondersteuning van het zorgteam de kans krijgen om zich te ontwikkelen volgens hun mogelijkheden.

• Om dit alles te bereiken vragen we de volledige steun en de medewerking van de ouders.

Print Friendly, PDF & Email