Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021

Beste ouders,

Door de corona-crisis zijn de inschrijvingen voor schooljaar 2020-21 opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met zondag 5 april. Indien de scholen terug geopend worden op maandag 20 april (na de paasvakantie)  herstarten dan ook de inschrijvingen.

De tweede week van de ‘voorrangsperiode dubbele contingentering’ loopt tot en met vrijdag 24 april om 16 uur. Daarna beginnen de vrije inschrijvingen.

Indien de scholen langer zouden dicht blijven, zullen de inschrijvingsperiodes nog verder opschuiven in de tijd.

We houden u op de hoogte.

 

 

Leerlingen (vanaf 5e leerjaar) die willen inschrijven voor het internaat nemen contact op met de heer Rik Langelet (0478/20 74 55 of internaat@sjcaalst.be).

Voor een vlot verloop vragen we om een afspraak te maken via 053/60 58 67 of via bsp@sjcaalst.be. Gelieve ook de SIS-kaart of de ISI+-kaart mee te brengen.

 

Capaciteit 2020-2021 Vrije plaatsen na de voorrangsperiode voor broers en zussen en voor kinderen van eigen personeel
Geboortejaar 2018    20 kls. 7 kleuters (5 indicatorlln., 2 niet-indicatorlln.)
Geboortejaar 2017 20 kls. 0 kleuters
Geboortejaar 2016 20 kls. 0 kleuters
Geboortejaar 2015 25 kls. 0 kleuters
Eerste leerjaar 44 lln. 12 leerlingen (4 indicatorlln., 8 niet-indicatorlln.)
Tweede leerjaar 48 lln. 2 leerlingen
Derde leerjaar           75 lln. 29 leerlingen
Vierde leerjaar 75 lln. 24 leerlingen
Vijfde leerjaar                       75 lln. 19 leerlingen
Zesde leerjaar            75 lln. 15 leerlingen

Instapdagen kleuters

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden oud zijn voorafgaand aan de instapdatum. De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. De kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

Print Friendly, PDF & Email