Door de leerkrachten

In onze lagere school geven we ook heel wat aandacht aan activiteiten die ervoor zorgen dat het leven en leren op LSP aangenamer zijn.
Daarom vormen de leerkrachten verschillende werkgroepen:

-de werkgroep Pastoraal: Zij zorgen voor geloofsbeleving, speciale gebeds- en eucharistievieringen, missiewerking, mundiale vorming, animatieborden, bezinning, engagement,…
-de werkgroep Sport-, spel-, ontspanning: Zij organiseren verschillende sportactiviteiten zoals voetbal, cross, SVS, tornooien, klassencompetities, spellen aanleren, de spelotheek beheren, initiatie in verschillende sporten,…
-de Sociale raad: Zij denken aan de public relations, geboortes, jubilea, pensionering, overlijdens, ongevallen en ziekte bij leerkrachten en leerlingen, uitzicht van de school,…
-de Werkgroep ICT: Zij zoeken  gepaste software op , onderhouden de digitale borden en andere hardware, zorgen voor  doorstroming naar collega’s ivm. nieuwe software, brengen elke maand een website van de maand aan,…
-de werkgroep Milieu: Zij nemen initiatieven om een aangename leef- en leerruimte te creëren in onze school, met bijzondere aandacht voor milieuzorg, afvalpreventie, energiebewust handelen,…
-de werkgroep Cultuur: Zij organiseren de infodag, toneel, het welsprekendheidstornooi, week van…, filmles, klasconcerten, animatieborden, de gedichtendag, …
-de werkgroep EHBO: Zij verzorgen leerlingen die gekwetst of ziek zijn; ze zorgen voor gepast materiaal in de EHBO-kast.
-de werkgroep Animatie: Zij zorgen ervoor dat er allerlei activiteiten plaatsvinden in teken van de kinderen. Het welbevinden van de kinderen en het positief schoolklimaat staat hier voorop.
-de werkgroep Speelplaats: Zij zorgen ervoor dat de speelplaats een aangename ruimte wordt, d.m.v. kleur, grondspelen, zoeken en aankopen van nieuw en duurzaam speelgoed…
-de werkgroep Project/Schoolfeest: Zij vormen de kerngroep om het schoolfeest uit te werken, het team te begeleiden bij de concrete uitwerking, affiches te maken, contacten te leggen met externen,…
-de werkgroep Omgangsplan: Zij herbekijken en herwerken de leefregels op school en dragen deze uit naar de rest van het team. Het eindresultaat wordt een schoolgedragen omgangsplan.
de werkgroep Pedagogische Kern: Zij komen samen als de nood er in om pedagogische punten te bespreken.

Print Friendly, PDF & Email